Hydnum albidum

Výskyt hub rodu Hydnum (lišák) v České republice. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 17:27
Autor(ka)
Melichar, Ondřej
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.