in vivo kultivace

Analýzy fyziologických procesů v lišejnících a jejich aplikace pro monitoring životního prostředí. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:36
Autor(ka)
Fojciková, Markéta
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.