mechanická obrana

Tloušťka osemení v kontextu semenné predace granivorními střevlíky (Coleoptera, Carabidae). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:40
Autor(ka)
Bitomský, Martin
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.