rezistence

Rezistence českých populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:07
Autor(ka)
Křenová, Jitka
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Srovnání rezistence českých a britských populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:05
Autor(ka)
Křenová, Jitka
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.