Brumov

Diverzita cévnatých rostlin nově zatravněných pozemků v severní části Bílých Karpat. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:52
Autor(ka)
Skácelová, Markéta
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.