Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

Floristika Moravskoslezské pobočky || Adventivy severní Moravy a Slezska || Karty druhů MSP || Nálezová databáze MSP ČBS || Červený seznam MSP

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska je seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2008 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea v Opavě). Dosud vyšly nálezy I-IX obsahujících informace o více než 100 taxonech cévnatých rostlin.