Preslia

Pokyny pro autory


Preslia je recenzovaný vědecký časopis uveřejňující doklady původního výzkumu z oblastí rostlinné systematiky, morfologie, fytogeografie, ekologie a vegetace s geografickým zaměřením na střední Evropu.

Více na http://www.preslia.cz/.