Studentské práce

Nejen na našich univerzitách vznikaly a vznikají studentské práce, které mají coby společného jmenovatele botaniku. Dohledat je, je však někdy obtížné (zvláště v případě těch starších). Proto zde bude postupně vznikat katalog obsahující základní bibliografické údaje těchto studií (prozatím středoškolských odborných činností (SOČ), bakalářských a diplomových prací).

Rádi uvítáme pomoc, zejména pokud jde o informace o SOČ. Budeme též vděční za jakékoliv připomínky k ostatním pracím, či za poznámky a komentáře samotných autorů. Kontaktujte nás.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte místo nebo instituci, kde práce vznikla
Zadejte název práce nebo jeho část
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Pište klíčová slova hledané práce.
Autor(ka) Rok Seřadit vzestupně Název práce Typ práce Místo
Pechová, Renata 2018 Výskyt kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa) na území CHKO Orlické hory. Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin.
Gebauerová, Blažena 2017 Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vágner, Jan 2017 Monitoring výskytu invazivních neofytů v povodí Zdobnice (CHKO Orlické hory). Bakalářská práce Medlova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.
Lidmilová, Justina 2016 Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Oliveriusová, Dana 2016 Epifytické mechorosty SV části Vítkovské vrchoviny. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Korvasová, Veronika 2016 Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
Marešová, Michaela 2016 Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji. Magisterská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Kučerová, Martina 2016 Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Gavlasová, Petra 2016 Srovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlin. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kubová, Michaela 2016 Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae). Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Čechová, Radka 2016 Produkce sekundárních metabolitů rostlin jako odpověď na napadení herbivory. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Strýčková, Sylvie 2016 Faktory ovlivňující kořenění a růst vegetativně množených rostlin. SOČ Katolické gymnázium Třebíč
Maternová, Anna 2016 Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Brtínková, Kristina 2016 Přírodní poměry a květena území východně od Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Klimlová, Alena 2016 Současný stav a dynamika spontánních výskytů cévnatých rostlin na území města Chrudim. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Smejkalová, Lucie. 2016 Floristický průzkum lokalit Pod Trojanem a rybníka Dolňák. SOČ FARMEKO – VOŠ zdravotnická a SOŠ Jihlava
Záškoda, Jiří 2016 Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vavrinec, Martin 2016 Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Malaníková, Eliška 2016 Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Coufalová, Hana 2016 Současný stav zeleně a květeny revitalizovaného rybníka v Císařově. Bakalářská práce Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Šimunová, Monika 2016 Floristický průzkum EVL Lanškrounské rybníky. SOČ Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové.
Sehnoutková, Barbora 2016 Dřeviny Smetanových sadů v Hořicích v Podkrkonoší. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Šímová, Anna 2016 Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Rozhoňová, Andrea 2016 Metody studia self-kompatibility rostlin. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Tkáčiková, Jana 2016 Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. Rigorózní práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.