Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení přírodních věd, jsounatzcm [dot] cz)

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září

Informace pro přispěvatele

Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rok - mezi
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník 68
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 12 1 Jiří Malíček , Eliška Konečná, Jan Vondrák Lišejníky NPR Karlovské bučiny
2021 12 10 Jiří Malíček Příspěvek k poznání lišejníků NP Podyjí
2021 12 23 František Bouda Lišejníky PR Prales Jizera
2021 12 35 Pavel Dřevojan, Petr Blahut, Zbyněk Hradílek, Martin Jiroušek, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Anna Kučerová, Miloš Lukáč, Eva Mikulášková, Zdeněk Palice, Jaroslav Zámečník Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVI
2021 12 49 Svatava Kubešová Personalia: RNDr. Ivan Novotný – 60 let (*11. 5. 1960)
2021 12 58 Svatava Kubešová Zprávy ze sekce - pozvánka na Jarní setkání sekce
Ročník 67
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 6 1 Tomáš Peterka, Zuzana Plesková, Veronika Kalníková, Salza Palpurina & Renata Ćušterevska Remarks on spring vegetation (the Montio-Cardaminetea class) in the Republic of North Macedonia
2021 6 8 Jiří Malíček, František Bouda, David Hlisnikovský, Eliška Konečná, Ondřej Peksa & Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí
2021 6 24 Eva Holá, Aleš Tenčík, Julie Jandová, Alžběta Manukjanová, Patricia Singh, Jana Tkáčiková, Ivan Novotný, Matěj Man, Josef Plaček & Zdeněk Soldán Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech
2021 6 36 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIII
2021 6 42 Pavel Dřevojan [ed.], Zbyněk Hradílek, Kristína Hrivnáková, Monika Janišová, Jiří Košnar, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Pavel Širka & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV
2021 6 53 Vítězslav Plášek, B. Trávníček & Zdeněk Soldán Personalia
2021 6 61 Svatava Kubešová, Pavel Dřevojan, Vítězslav Plášek & Romana Štěpánková Zprávy ze sekce