Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech

Autor/autoři
Eva Holá, Aleš Tenčík, Julie Jandová, Alžběta Manukjanová, Patricia Singh, Jana Tkáčiková, Ivan Novotný, Matěj Man, Josef Plaček & Zdeněk Soldán
Časopis
Abstrakt

Herein we report the results of bryological excursions conducted mainly in the Brdy Protected Landscape Area in September 2020. Altogether 205 bryophyte taxa (42 liverworts, 163 mosses) were recorded, including two vulnerable species (Calliergon giganteum, Drepanocladus polygamus) and two lower risk-near threatened species (Scorpidium cossonii, Splachnum ampullaceum) which were for the first time recorded in the Brdy range. Important records are briefly commented on.

Rok
2021
Ročník
67
Číslo
6
Stránka
24
Příloha
Příloha Velikost
BRYONORA_67_2021_06_03.pdf 1.79 MB
Štítky