Orthodontium lineare

Invazní a expanzívní druhy mechorostů v ČR. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 18:05
Autor(ka)
Filipová, Kateřina
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Srovnání historického a recentního výskytu expanzivních a invazních druhů mechorostů na území S Moravy Slezska. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 18:06
Autor(ka)
Filipová, Kateřina
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.