Calliergonella cuspidata

Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV
Autor/autoři
Pavel Dřevojan [ed.], Zbyněk Hradílek, Kristína Hrivnáková, Monika Janišová, Jiří Košnar, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Pavel Širka & Jana Tkáčiková
manmatej Pá 16. 07. 2021 - 10:10
Časopis
Rok
2021
Ročník
67
Číslo
6
Stránka
42
Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech
Autor/autoři
Eva Holá, Aleš Tenčík, Julie Jandová, Alžběta Manukjanová, Patricia Singh, Jana Tkáčiková, Ivan Novotný, Matěj Man, Josef Plaček & Zdeněk Soldán
manmatej Pá 16. 07. 2021 - 09:58
Časopis
Rok
2021
Ročník
67
Číslo
6
Stránka
24
Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018)
Autor/autoři
Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Katarína Godovičová, Alžběta Manukjanová, Eva Holá, Svatava Kubešová, Matěj Man, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Pavel Širka, Jitka Štěrbová, Eliška Vicherová & Mariusz Wierzgoń
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2019
Ročník
64
Číslo
12
Stránka
21
Bryoflóra tří rašelinných luk v Orlických horách
Autor/autoři
Táňa Štechová, Alžběta Manukjanová & Alžběta Čejková
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2011
Ročník
47
Číslo
6
Stránka
52
Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice
Autor/autoři
Táňa Štechová, Alžběta Manukjanová, Eva Holá, Svatava Kubešová, Ivan Novotný & Magda Zmrhalová
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2010
Ročník
46
Číslo
12
Stránka
24