Vltavské vyhlídky v okolí Roztok (exkurze ČBS ze dne 15. 4. 2017)

Ilustrační obrázek

Koryto Vltavy severně od Prahy tvoří povětšinou droby, prachovce a břidlice, místy vystupují na povrch buližníkové suky. Díky jejich expozici a obecně chudým substrátům zde nikdy nebyl zapojený les a přečkala zde cenná společenstva s pestrou mozaikou xerotermních druhů. Namátkou lze jmenovat křivatec český (Gagea bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), vikev hrachorovitou (Vicia lathyroides), či dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata).