Spontánní kolonizace obnovených bělokarpatských luk roslinnými druhy z okolí.