Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč - botanická exkurze do Srbska

Datum události
-

13. 5. 2017. Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč.

Vedoucí: Tomáš Tichý

Odjezd vlakem 8818 v 8:17 z Prahy Hlavního nádraží do Srbska. Vedoucí přistoupí v Dobřichovicích.
Čekají vás šipákové lesostepi, dubohabřiny, suché a skalní trávníky s druhy Dracocephalum austriacum, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Myosotis stenophylla, Orchis purpurea, Crepis praemorsa, Iris aphylla, Prunus fruticosa, Bupleurum longifolium.

Návrat vlakem ze Srbska.

Kontaktní osoba
Tomáš Tichý
Kontaktní e-mail