Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy - botanická exkurze do okolí Vranovic

Datum události
-

20. 5. 2017. Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy a možnosti jejich zachování.

Vedoucí Petr Karlík a Ruda Hlaváček

Uvidíme nejzachovalejší fragmenty zdejších luk opečovávané ručním kosením a budeme je moci porovnat s konvenčně obhospodařovanými rozsáhlými plochami a s loukami dlouhodobě ležícími ladem. Exkurzi pořádá pracovní skupina ochrany přírody ČBS ve spolupráci se správou CHKO Brdy.

Sraz a začátek exkurze je v 9:30 na návsi ve Vranovicích u hospody. Půjdeme přes fragmenty cenných luk při okraji brdského hvozdu k osadě Belina a odtamtud do Rožmitálu p. Tř., kde exkurzi zakončíme. Délka trasy cca 9-12 km. Doporučený spoj je 8:32 z Příbrami - autobusové nádraží (tj. horní nástupiště před vlakovým nádražím). Návrat možný autobusem v 17:09 z Rožmitálu.

Kontaktní osoba
Rudolf Hlaváček
Kontaktní e-mail