Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem

Datum události
-

27. 5. 2017. Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem.

Vedoucí Jan A. Šturma.

Sraz v 9:00 na tram. zastávce Nákladové nádraží Žižkov (v ulici Olšanská ještě před křižovatkou směrem z centra).

Trasa: žižkovské nákladové nádraží - libeňská prostranství - Rohanské ostrovy - nádraží Praha-Bubny - letenská pláň - bývalý Stalinův pomník - nádraží Praha-Dejvice - Smíchovské nádraží

Přesuny budou probíhat pěšky nebo MHD; po exkurzi následuje zahrádka v Meet factory a tradiční kurz noční archeologie s přespáním v roští na krasovém okraji města.

Kontaktní osoba
Michal Štefánek
Kontaktní e-mail