Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen)

Ilustrační obrázek

Obsáhlá publikace doplněná řadou fotografií seznamuje čtenáře s výzkumem rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). 

Rdest dlouholistý je druh s cirkumpolárním a suboceanickým rozšířením, vyskytuje se nejčastěji v boreální zóně. Ve střední Evropě, Českou republiku nevyjímaje, je vzácný, jde zřejmě o reliktní výskyty. Těchto unikátních populací však vlivem eutrofizace vod rapidně ubývá. Roku 2003 byl proto u nás spuštěn záchranný program, který cílí jak na ochranu in situ, experimentální kultivaci a reintrodukci, tak na výzkum biologie tohoto druhu. Mnohé cenné poznatky a zjištění. které byly během realizace záchranného programu učiněny, přehledně představuje právě tato publikace. Ukazuje nejen příběh mizejícího druhu naší květeny, ale i možnost ochrany a obnovy cenných vodních ekosystémů v naší krajině.

Autor
Romana Prausová (ed.)
Rok
2017
Možnosti dostupnosti knihy