Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví

Autor/autoři
Jiří Malíček, Rudolf Hlaváček, Milan Marek
Abstrakt

Reliktní biotopy skalních komplexů ve středním Povltaví jsou, co se vegetace týče,  relativně dobře prozkoumané. Výjimku ale tvoří těžko dostupná úpatí skal při hladině údolních nádrží. Skladba společenstev je zde navíc díky obohacení živinami i stabilnějšímu klimatu do značné míry odlišná od ostatní skalní vegetace. Právě na tyto biotopy se autoři tohoto příspěvku zaměřili. S využitím nafukovacího člunu navštívili 15 lokalit mezi Solenicemi a Rabyní (tj. v oblasti Kamýcké a Slapské nádrže). Celkem bylo zaznamenáno 74 druhů z Červeného seznamu, též byly objeveny nové lokality některých teplomilných prvků, které zřejmě pronikly údolím Vltavy z oblasti termofytika.

Rubrika
Rok
2017
Ročník
52
Číslo
1
Stránka
19