Proběhla konference ČBS věnovaná antropogenním stanovištím

Ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 proběhla konference České botanické společnosti, která byla věnována ekologii a evoluci rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Program sestavili Z. Lososová, J. Medvecká, O. Mudrák, P. Kovář, J. Pergl a K. Prach. Celkem bylo předneseno 28 přednášek.

Vedle tradičních témat týkajících se biotopů vytvořených člověkem (vegetace měst, invazní biologie, ekologie obnovy), zazněly i přehledové příspěvky o mechorostech a lišejnících na antropogenních stanovištích, či např. přednáška věnovaná významu mravenců pro vegetaci na postindustriálních biotopech. Též byla prezentována řada posterů. Bližší informace k jednotlivým příspěvkům naleznete ve sborníku abstraktů (viz pdf soubor). Většina z nich bude též publikována formou článků v připravovaném sborníku, který bude vydán v řadě Materiály časopisu Zprávy ČBS.

V rámci sobotního programu proběhlo i valné shromáždění ČBS. Hlavními body programu bylo zhodnocení činnosti Společnosti v roce 2016, udělení ceny Josefa Holuba Lucii Kobrlové a volba čestných členů.

Fotografie z konference naleznete v galerii zde.