Jihlava (44. floristický kurs)

výsledky publikovány (Čech 2006) 

Čech L., Dvořáčková K., Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu ČBS v Jihlavě (2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Suppl. 2006/1: 1–73.