Slavkov u Brna (minikurz)

výsledky publikovány (Grulich 2007)

Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Suppl. 2007/2: 1-60.