Vsetín (47. floristický kurs)

výsledky publikovány (Koutecký et al. 2009) Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. et Hlisnikovský D. [eds] (2007): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. Června – 5. července 2008). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, suppl. 2009/1: 1–106. (viz zde)