Trebišov (48. floristický kurs)

výsledky publikovány (Mártonfi (ed.) 2014): Flóra okolia Trebišova. Zborník výsledkov 48. Floristického kurzu SBS a ČBS v Trebišove, 5.-11.7.2009. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, ročník 36, Supplement 1, Bratislava 2014.