Domažlice (49. floristický kurz)

výsledky publikovány (Chvojková et al. 2012)

Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. et Sofron J. [eds] (2012): Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47, suppl. 2012/1: 1–94.