Třebíč (50. floristický kurz)

výsledky publikovány (Grulich 2014) 

Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94.