Chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus) lokálně zdomácnělý na jižní Moravě

Autor/autoři
Jiří Danihelka, Kryštof Chytrý, Helena Prokešová, Vojtěch Sedláček
Abstrakt

S chřestem přeslenitým (Asparagus verticillatus), původním na Balkánském poloostrově, v jihovýchodní Evropě a jihozápadní Asii, se u nás můžeme setkat ve sbírkách botanických zahrad, zřídka je pěstován i pro okrasu. Na jaře roku 2017 však byla jeho populace zaznamenána i ve volné přírodě, a sice ve vápencovém lomu u česko-rakouských hranic, západně od vesnice Úvaly (poblíž Valtic na jižní Moravě). Jednalo se o několik desítek jedinců samčího i samičího pohlaví. Další záznam je z podzimu téhož roku, týká se však pouze tří rostlin, které byly nalezeny u Ivančic (jihozápadní Morava, PR Budkovické slepence a ruderální trávník v blízké obci). Vzdálenost obou zmíněných lokalit je cca 43 km vzdušnou čarou, zřejmě se tedy jedná o dva nezávislé výskyty. Ač zplanění tohoto druhu nebylo doposud na území ČR zaznamenáno, jsou známy dřívější případy z Německa. Vzhledem k snadnému ornitochornímu šíření lze očekávat v budoucnu další nálezy.

Rubrika
Rok
2017
Ročník
52
Číslo
2
Stránka
155