Blatná (2. floristický kurs)

výsledky publikovány (Skalický, Vaněček et al. 1980) Skalický V., Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. [= ser. natur.], 36: 1-131.