Dačice (7. floristický kurs)

výsledky byly publikovány (Chán 2006) 

CHÁN V., RŮŽIČKA I., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., DOLEŽAL P., EKRT L., HOFHANZLOVÁ E., LEPŠÍ M., LIPPL L., ŠTECH M., ŠVARC J. et ŽÍLA V. (2006): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Jihlava, 1(2005): 17-44.

 

Příloha