Frýdek-Místek (14. floristický kurs)

výsledky publikovány (Skalický et al. 1978) 

Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. et Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. – Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek 3: 1-244.