Pardubice (15. floristický kurs)

výsledky publikovány (Procházka 1977)

Procházka F. [red.] (1977): Floristický materiál ke květeně východních Čech. – Zprav. Kraj. Muz. Vých. Čech, Pardubice, 4/3: 1-119.