Šumperk (21. floristický kurs)

výsledky publikovány (Grulich 2009)

Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Šumperku (2.–10. 7. 1982). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, suppl. 2009/1: 107-151.