Příbram (24. floristický kurs)

výsledky publikovány (Hrouda et Skalický 1988) 

Hrouda L. et Skalický V. [red.] (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. – Vlastiv. Sborn. Podbrdska, Příbram, 27 (1984): 115-194.