Tábor (27. floristický kurs)

výsledky publikovány (Štech 2005) 

Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2. – 9. července 1988). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/2: 3–70.

Příloha