Bruntál (28. floristický kurs)

výsledky publikovány (Hradílek et al. 1999) 

Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. — Olomouc, 110 p.