Mělník (32. floristický kurs)

143 účastníků, výsledky publikovány (Hrouda et al. 1996) 

Hrouda L., Mandák B. et Hadinec J. [red.] (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České botanické společnosti v Mělníku. [Flora of the Kokořín and Mělník Regions. Results of the 33rd summer school of field botany of the Czech Botanical Society in Mělník (C Bohemia).] – Příroda, Sborn. Pr. Orch. Přír., Praha, 7: 7-109.