Nejdek (minikurs)

54 účastníků, výsledky publikovány (Michálek 2003) 

Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12. – 15.7.1994) — Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 7–41.