Břeclav (34. floristický kurz)

141 účastníků, výsledky publikovány (Danihelka et Grulich 1995, 1996) 

Danihelka J. et Grulich V. [red.] (1995): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi I. [34th floristic summer school of the Czech Botanical Society in Břeclav (S Moravia). Part I]. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, Příloha 1995/1: 1–146.

Danihelka J. et Grulich V. [red.] (1996): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi II. [34th floristic summer school of the Czech Botanical Society in Břeclav (S Moravia). Part II]. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31, Příloha 1996/1: 1–125.

Danihelka J. et Grulich V. [red.] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). [Ergebnisse des floristischen Kurses in Břeclav (1995)]. – In: Danihelka J. et Grulich V. [red.] (1996): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi II. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31, Příloha 1996/1: 1–86.