Světlá nad Sázavou (minikurz)

45 účastníků, výsledky publikovány (Čech 2003)

Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30.6. – 4.7.1997).- Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 42–88.