Nový Jičín (38. floristický kurz)

135 účastníků; výsledky publikovány (Grulich 2003) 

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10.července 1999). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 89–174.