Gelnica (39. floristický kurz)

180 účastníků; výsledky publikovány (Mráz, Mrázová 2003) 

Mráz P., Mrázová V. [eds] (2003): 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/1.