Kroměříž (minikurs)

80 účastníků; výsledky publikovány (Grulich 2003) 

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10. – 16. července 2000). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 175–224.