České Budějovice (40. floristický kurz)

105 účastníků; výsledky publikovány (Lepší et al. 2005)

Lepší M., Lepší P. Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1. – 7. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/2: 71–136.