Beroun (minikurs)

výsledky publikovány (Špryňar 2007) 

Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Suppl. 2007/2: 61-107.