Choceň (minikurs)

57 účastníků, výsledky publikovány (Lustyk, Samková 2005)

Lustyk P., Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16. – 21. května 2002). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/1: 77–94.