Rokycany (minikurs)

výsledky publikovány (Chvojková et al. 2012) 

Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. et Sofron J. [eds] (2012): Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47, suppl. 2012/1: 103–164.