Exkurze za včelníky na Haknoveckých skalách v NPR Karlštejn

Datum události
-

 

Hlavním lákadlem této exkurze je návštěva lokalit včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), kriticky ohrožené rostliny, která u nás má severní hranici svého areálu. Její reliktní výskyt právě zde umožňuje kombinace sklonu svahu a mikroklimatických podmínek, která brání růstu dřevin. Nad touto, tzv. xerotermní hranicí lesa, však bude k vidění i mnoho dalších druhů skalních stepí a xerotermních trávníků. A těšit se můžete i na zástupce jiných vegetačních jednotek, cestou projdeme bučiny, dubohabřiny, či teplomilné doubravy. Krom včelníků budou k vidění i další pozoruhodné druhy, např. vstavače nachové (Orchis purpurea), škardy ukousnuté (Crepis praemorsa), třešně křovité (Prunus fruticosa), prorostlíky dlouholisté (Bupleurum longifolium), či dokvétající hrachory panonské chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus).

Vedoucí exkurze: Tomáš Tichý

Exkurze proběhne v sobotu 5. května, doporučeným spojem je vlak 8820 v 8:07 z Hlavního nádraží v Praze směr na Beroun, příjezd do Karlštejna v 8:47. (Vedoucí přistoupí v Dobřichovicích).

Návrat vlakem z Karlštejna, jezdí každou půlhodinu.

Program všech jarních exkurzí pořádaných v okolí Prahy ČBS naleznete zde. Zájemcům o květenu Českého krasu, kteří se nemohou této exkurze zúčastnit, lze doporučit exkurzi pořádanou AOPK do stejných míst, která proběhne 19. května.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail