Exkurze do jižního okolí Žehuňského rybníka

Datum události
-

 

Hlavním cílem exkurze je Dománovický les, botanicky mimořádně bohatá dubohabřina. Vedle běžných druhů zde roste třeba mochna bílá (Potentilla alba) a kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) nebo medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum); udáván je i výskyt hvozdíku pyšného (Dianthus superbus). Na světlinách a pasekách se pak můžeme setkat I s druhy jinak charakteristickými spíše pro střídavě vlhké bezkolencové louky, případně pro vápnité slatiny nebo širokolisté suché trávníky jako jsou pryšec kosmatý (Euphorbia villosa), oman vrbolistý (Inula salicina), či ostřice chabá (Carex flacca).

Vedoucí exkurze: Jindřich Chrtek

Doporučený spoj: vlak z Prahy hl. n. v 7:58 (rychlík do Brna), přestup v Kolíně (na vlak směr Trutnov), příjezd do Dobšic nad Cidlinou, kde je sraz, v 9:03.

Zpět buď autobusem z Dománovic (15:09), nebo návrat zpět do Dobšic (na vlak v 16:51, nebo 18:51).

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail