Exkurze na písčiny dolního Polabí

Datum události
-

 

Jedny z nejzachovalejších písčin dolního Polabí jsou součástí PP Písčiny u Oleška. Tyto lokality hostí dnes již velmi vzácnou vegetaci otevřených trávníků s paličkovcem šedavým (svaz Corynephorion canescentis). Setkat se zde můžeme s jednoletkami, jako je bělolist nejmenší (Filago minima), kolenec morisonův (Spergula morisonii), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), či s rozrazilem Dilleniovým (Veronica dillenii), též s acidofilními druhy oligotrofních trávníků, jako je pavinec horský (Jasione montana). Z význačných druhů písčin zde roste šater latnatý (Gypsophila fastigiata), či smil písečný (Helichrysum arenarium). Do nedávna zde byly také lokality sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides), zanikly však vlivem postupující sukcese a nevhodného obhospodařování.

Vedoucí exkurze: Zdeněk Kaplan

Doporučené spojení: Odjezd vlakem Praha hl.n. 8:51 (R 690) s přestupem na osobní vlak Os 6946 v Roudnici n. Labem (příjezd 9:43/odjezd 10:06), příjezd Hrobce v 10:09.

Návrat vlakem ze zastávky Hrdly ve 14:37 nebo 15:37.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail