Floristický kurz SBS a ČBS 2018, Bardějov

Ilustrační obrázek

Floristický kurz pořádaný SBS a ČBS se konal na východním Slovensku v okolí města Bardějov, kde byly účastníci ubytováni, ve dnech 1. 7. až 7. 7. 2018.

Exkurze směrem na jihozápad od Bardějova vedly lesními komplexy Čergova a na vrcholové a svahové louky v nadmořských výškách kolem 1000 m n. m. Dalším cílem byly slatinné louky na flyši v okolí obcí Cigeĺka, Frička a Vyšný Tvarožec (severozápadně od Bardějova), či Regetovské rašeliniště. Část exkurzí směřovala též na území spravované Pieninským národním parkem. Hlavní cíle v této oblasti představovala teplomilná společenstva na vápencích bradlového pásma (Pieninské bradlá, PP Okrúhly kopec, PP Skalky pri Údole) a neopomenutelné stěrkové náplavy s porosty židoviníku německého (CHA Plavečské štrkoviská, aj.). 

Další informace o navštíveném území viz v materiálech pro účastníky kurzu. Výsledky floristického kurzu budou publikovány v Bulletinu Slovenské botanické společnosti.

Fotografie z některých exkurzí naleznete níže (foto: H. Mašková).

Další fotografie jsou dostupné též v soukromé galerii E. Požárové.